Zborník Slovenského národného múzea CXVII
Archeológia 33
2023

https://doi.org/10.55015/zbsnm.arch.2023

OBSAH (PDF, 404,1 kB)


ŠTÚDIE


Early Copper Age Settlement with Evidence of Copper Smelting Metallurgy from Horná Mičiná (Central Slovakia)
Sídlisko s dokladmi hutníctva medi z obdobia staršieho eneolitu z Hornej Mičinej (stredné Slovensko)
Tomáš Zachar – Juraj Bartík – Víťazoslav Struhár – Daniel Ozdín – Roman Pašteka – Miriam Nývltová Fišáková – Wolfgang David
7–24 

Kadlub na odlievanie záveskov z Tekovských Lužian
Mould for casting pendants from Tekovské Lužany
Juraj Bartík – Radoslav Čambal – Daniel Ozdín
25–35 

Kladivo s tuľajkou z doby bronzovej z Košeckého Podhradia
Bronze Age socketed hammer from Košecké Podhradie
Lucia Benediková – Viliam Mezey
37–45 

Depot doby bronzové se šálkem typu Blatnica z Chroustovic na Chrudimsku
Bronze age hoard with Blatnica-type cup from Chroustovice (dist. Chrudim)
David Vích
47–57 

Depot z neskorej doby bronzovej z Málinca, polohy Zámok
The Final Bronze Age hoard from Málinec, location Zámok
Erika Makarová – Zdenko Rusko – Radoslav Čambal
59–80

Praveké a včasnodejinné výšinné lokality v Dlhej nad Oravou a v Komjatnej
Prehistoric and protohistoric upland sites in Dlhá nad Oravou and Komjatná
Barbora Lofajová Danielová – Martin Furman
81–113

Application of non-destructive methods on the Tvrdošovce site (preliminary results)
Aplikácia nedeštruktívnych metód na lokalite Tvrdošovce (predbežné výsledky)
Anna Mária Rekemová – Radoslav Čambal – Igor Bazovský
115–129

Germánsky výrobný objekt s dokladmi metalurgie z Bratislavy-Vajnor
Germanic production feature with traces of metallurgic activity in Bratislava-Vajnory
Barbora Vymazalová
131–143

Náramky, ihlice a ihly z 1. až 3. storočia z germánskeho kniežacieho sídla v Zohore
Armringe, Nadeln und Nähnadeln vom 1.–3. Jahrhundert vom germanischen Fürstensitz in Zohor
Kristian Elschek
145–159

New find of a Roman lantern from the Czech Republic
Nový nález římské laterny z České republiky
David Vích – Jan Jílek – Jiří Kmošek
161–170

A handle of a wax spatula in the shape of Minerva from Bratislava-Rusovce
Rukoväť špachtle na vosk v tvare Minervy z Bratislavy-Rusoviec
Igor Bazovský
171–178

Bronzová plastika z Veľkého Medera
Bronze statuette from Veľký Meder
Vladimír Varsik
179–187

Farský Kostol Najsvätejšej Trojice (sv. Demetera) v Ludaniciach
The parish church of Holy Trinity (St. Demetrius) in Ludanice
Martin Hanuš – Milota Floreková – Martin Bóna
189–231

Nové zistenia k stredovekému meču z Gajár
New findings regarding a medieval sword from Gajary
Radoslav Čambal – Róbert Môc – Naďa Beronská – Tomáš Dvorák – Barbara Ritterová
233–251

Nález fenigov zo začiatku 14. storočia z Banky
A pfennig hoard find from the early 14th century in Banka
Marek Budaj ‒ Matúš Sládok
253–270

Poklad mincí a numizmatické pamiatky z hradu Muráň zo 16. a 17. storočia
A coin hoard and other 16th and 17th century numismatic artefacts found at Muráň Castle
Marek Budaj
271–297

Keramické fajky v archeologickej zbierke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Ceramic smoking pipes in the archaeological collection of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš
Zuzana Šimková
299–312


RECENZIE


Miroslava Daňová: Rings and gems from the Roman fort in Iža. / Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži. Archaeologica Slovaca Monographiae. Nitra – Trnava 2021
Petra Dragonidesová
313–315