New find of a Roman lantern from the Czech Republic

TEXT (PDF, 3,3 MB)

Titul resumé:

Nový nález římské laterny z České republiky

Autor:

David Vích – Jan Jílek – Jiří Kmošek 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 161–170

DOI:

https://doi.org/10.55015/YWES1365

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International