Keramické fajky v archeologickej zbierke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

TEXT (PDF, 6,9 MB)

Titul resumé:

Ceramic smoking pipes in the archaeological collection of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš 

Autor:

Zuzana Šimková 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 299–312

DOI:

https://doi.org/10.55015/EXGC2035

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International