Recenzie

TEXT (PDF, 612,6 kB)

Titul

Miroslava Daňová: Rings and gems from the Roman fort in Iža. / Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži. Archaeologica Slovaca Monographiae. Nitra – Trnava 2021

Autor:

Petra Dragonidesová 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 313–315

DOI:

https://doi.org/10.55015/SVNZ1829

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International