Kontakt

Adresa redakcie a vydavateľa:

Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum

Žižkova 12, P. O. Box 13

SK – 810 06 Bratislava

email: snm.archeologia.editor@snm.sksnm.archeologia.editor@gmail.com

telefón: +421 2 59 207 271, +421 2 59 207 273, +421 2 59 207 277