Application of non-destructive methods on the Tvrdošovce site (preliminary results)

TEXT (PDF, 8,4 MB)

Titul resumé:

Aplikácia nedeštruktívnych metód na lokaliteTvrdošovce (predbežné výsledky) 

Autor:

Anna Mária Rekemová – Radoslav Čambal – Igor Bazovský 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 115–129

DOI:

https://doi.org/10.55015/XHTO2250

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International