A handle of a wax spatula in the shape of Minerva from Bratislava-Rusovce

TEXT (PDF, 3,6 MB)

Titul resumé:

Rukoväť špachtle na vosk v tvare Minervy z Bratislavy-Rusoviec 

Autor:

Igor Bazovský 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 171–178

DOI:

https://doi.org/10.55015/VIMD6254

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International