Praveké a včasnodejinné výšinné lokality v Dlhej nad Oravou a v Komjatnej

TEXT (PDF, 41,5 MB)

Titul resumé:

Prehistoric and protohistoric upland sites in Dlhá nad Oravou and Komjatná 

Autor:

Barbora Lofajová Danielová – Martin Furman 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 81–113

DOI:

https://doi.org/10.55015/VIOS5377

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International