Kladivo s tuľajkou z doby bronzovej z Košeckého Podhradia

TEXT (PDF, 1,4 MB)

Titul resumé:

Bronze Age socketed hammer from Košecké Podhradie

Autor:

Lucia Benediková – Viliam Mezey 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 37–45

DOI:

https://doi.org/10.55015/KHRQ1235 

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International