Nález fenigov zo začiatku 14. storočia z Banky

TEXT (PDF, 11,6 MB)

Titul resumé:

A pfennig hoard find from the early 14th century in Banka 

Autor:

Marek Budaj – Matúš Sládok 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 253–270

DOI:

https://doi.org/10.55015/EVRE9602

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International