Nové zistenia k stredovekému meču z Gajár

TEXT (PDF, 21,1 MB)

Titul resumé:

New findings regarding the medieval sword from Gajary

Autor:

Radoslav Čambal – Róbert Môc – Naďa Beronská – Tomáš Dvorák – Barbara Ritterová 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 233–251

DOI:

https://doi.org/10.55015/DMHA5579

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International