Supplementum

Rad Supplementum je osobitná a nepravidelná monograficky, resp. monotematicky zameraná edícia Zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia. Edícia uverejňuje rozsiahle súbory archeologických prameňov, monografie venované jednotlivým lokalitám, ako aj príležitostné monotematické zborníky príspevkov. Rad Supplementum vychádza od roku 2004 a nadväzuje na bývalú edíciu Slovenského národného múzea Fontes.

 

 Archív

Supplementum 12 (HTM, 60,0 kB) (2019) – Ľudia a hory – archeologická perspektíva Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Supplementum 11 (HTM, 32,4 kB) (2016) – Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej – Štúdie

Supplementum 10 (PDF, 12,7 MB) (2015)  Register tehliarskych značiek na Slovensku

Supplementum 9 (HTM, 48,2 kB) (2015)  Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka – Štúdie

Supplementum 8 (HTM, 21,5 kB) (2014) – Stĺp Marca Aurelia a Stredné Podunajsko – Štúdie

Supplementum 7 (PDF, 5,8 MB) (2013) – Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých Dieloch (Západné Slovensko) – Výskumy v rokoch 1999–2009

Supplementum 6 (PDF, 10,7 MB) (2012) – Depoty z Bojnej

Supplementum 5 (PDF, 10,7 MB) (2011) – Bíňa v stredoveku – Výskumy v rokoch 1989–1996

Supplementum 4 (HTM, 23,0 kB) (2011) – Karolínska kultúra a Slovensko – Štúdie

Supplementum 3 (HTM, 25,2 kB) (2011) – Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Supplementum 2 (HTM, 35,5 kB) (2007) – Byzantská kultúra a Slovensko – Zborník štúdií

Supplementum 1 (PDF, 8,9 MB) (2004) – Bratislavský hradný vrch – Akropola neskorolaténskeho oppida