Supplementum

Rad Supplementum je osobitná a nepravidelná monograficky, resp. monotematicky zameraná edícia Zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia. Edícia uverejňuje rozsiahle súbory archeologických prameňov, monografie venované jednotlivým lokalitám, ako aj príležitostné monotematické zborníky príspevkov. Rad Supplementum vychádza od roku 2004 a nadväzuje na bývalú edíciu Slovenského národného múzea Fontes.

Archív

Ľudia a hory – archeologická perspektíva. Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 12 – Štúdie
2019

Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 11 – Štúdie
2016

Register tehliarskych značiek na Slovensku
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 10
2015
(PDF, 12,7 MB)

Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 9 – Štúdie
2015

Stĺp Marca Aurelia a Stredné Podunajsko
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 8 – Štúdie
2014

Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých Dieloch (Západné Slovensko). Výskumy v rokoch 1999–2009
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 7 – Fontes
2013
(PDF, 5,8 MB)

Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM – Archeologického múzea
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 6 – Fontes
2012
(PDF, 10,7 MB)

Bíňa v stredoveku. Výskumy v rokoch 1989–1996
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 5 – Fontes
2011
(PDF, 10,7 MB)

Karolínska kultúra a Slovensko
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 4 – Štúdie
2011

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia

Supplementum 3 – Štúdie
2011

Byzantská kultúra a Slovensko
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 2 – Štúdie
2007

Bratislavský hradný vrch – Akropola neskorolaténskeho oppida
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 1
2004
(PDF, 8,9 MB)