Farský Kostol Najsvätejšej Trojice (sv. Demetera) v Ludaniciach

TEXT (PDF, 26,1 MB)

Titul resumé:

The parish church of Holy Trinity (St. Demetrius) in Ludanice 

Autor:

Martin Hanuš – Milota Floreková – Martin Bóna 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 189–231

DOI:

https://doi.org/10.55015/SNZW8035

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International