Depot z neskorej doby bronzovej z Málinca, polohy Zámok

TEXT (PDF, 22,5 MB)

Titul resumé:

The Final Bronze Age hoard from Málinec, location Zámok 

Autor:

Erika Makarová – Zdenko Rusko – Radoslav Čambal 

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, 59–80

DOI:

https://doi.org/10.55015/MDHL4460

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International