Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 3 – Štúdie
2011

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

OBSAH


ŠTÚDIE


Prehľad bádania o tehlách na Slovensku
Übersicht der Ziegelforschung in der Slowakei
Marián Čurný
7–12 

Hlina v architektúre staroveku alebo o počiatkoch tehly
Lehm in Architektur des Altertums. Über die Anfänge der Ziegel
Jana Šuteková
13–20 

Tehla v dobe rímskej
Ziegel in der römischen Kaiserzeit
Igor Bazovský
21–24 

Nálezy kolkovanej stavebnej keramiky z rímskej stanice v Stupave z výskumov v rokoch 1987 až 2004
Gestempelte Baukeramikfunde aus der römischen Station in Stupava. Die Ausgrabungen von 1987-2004
Vladimír Turčan
25–29 

Stredoveké tehly na Slovensku
Mittelalterliche Ziegel in der Slowakei
Peter Nagy
31–43 

Tehliarstvo v novoveku
Ziegelherstellung in der Neuzeit
Marián Čurný
45–55 

Tehliarstvo v Modre od novoveku do roku 1939
Ziegelherstellung in Modra von der Neuzeit bis zum Jahre 1939
Martin Hrubala
57–64 

Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku a novoveku
Die mittelalterliche und neuzeitliche Ziegelherstellung in Trnava und Hlohovec
Jozef Urminský
65–74

Signované tehly – historické artefakty tehliarskej výroby na území stredoslovenských banských miest
Signierte Ziegel - historische Artefakte der Ziegelherstellung auf dem Gebiet der mittelslowakischen Bergbaustädte
Jozef Šteffek
77–84 

Datované a zdobené tehly z Pobedima (okr. Nové mesto nad Váhom)
Datierte und verzierte Ziegel aus Pobedim (Bez. Nové Mesto nad Váhom)
Ivan Pastorek
85–87 

Bratislavské tehly
Die Ziegel aus Bratislava
Marián Čurný
89–97 

Tehliarstvo a tehelne v Šuranoch a v blízkom okolí
Ziegelherstellung und Ziegeleien in Šurany und in naher Umgebung
Miroslav Eliáš
99–103 

Staré názvy tehelní
Alten Namen von Ziegeleien
Marián Čurný
105–136 

Katalóg výstavy Laterãrius, dejiny tehliarstva na Slovensku
Peter Nagy
137–155