The Death-Sun and the Misidentified Bird-Barge: A Reappraisal of Bronze Age Solar Iconography and Indo-European Mythology

TEXT (PDF, 7,1 MB)

Titul resumé:

“Slnko smrti” a mylne interpretovaná slnečná bárka: Prehodnotenie solárnej ikonografie doby bronzovej a indoeurópskej mytológie

Autor:

Dušan Valent – Pavol Jelínek – Ivan Lábaj

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 5–43

DOI:

https://doi.org/10.55015/PJRB2648

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International