Súbor skla z výskumu majera Nitrianskej kapituly a kláštora benediktínov v Ludaniciach

TEXT (PDF, 1,0 MB)

Titul resumé:

Set of glass from excavations of a farmstead belonging to the Chapter of Nitra and from the Benedictine Monastery in Ludanice

Autor:

Martin Hanuš

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 369–381

DOI:

https://doi.org/10.55015/QPDH3849

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International