Stredoveké a novoveké militária, súčasti výstroja a numizmatické nálezy z Plaveckého Podhradia

TEXT (PDF, 61,2 MB)

Titul resumé:

 Medieval and modern militaria, items of equipment and numismatic finds from Plavecké Podhradie

Autor:

Radoslav Čambal – Marek Budaj – Dagmar Grossmannová

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 249–344

DOI:

https://doi.org/10.55015/MTOL2519

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International