Nález vrcholně středověkého dlouhého meče na Lipské hoře

TEXT (PDF, 15,5 MB)

Titul resumé:

 Find of a high medieval longsword at Lipská hora

Autor:

 Petr Žákovský – Patrick Bárta – Jiří Hošek – Jindřich Šteffl

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 345–367

DOI:

https://doi.org/10.55015/BOZM4517

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International