Mařínské hradiště a jeho okolí v době římské

TEXT (PDF, 19,8 MB)

Titul resumé:

 Mařín hillfort and its surroundings in the Roman period

Autor:

 David Vích – Jan Jílek – Jiří Militký – Michal Hlavica – Jiří Kmošek – Jan Martínek

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 199–239

DOI:

https://doi.org/10.55015/DLWK4567

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International