Recenzie

TEXT (PDF, 1,0 MB)

Titul:

Víťazoslav Struhár a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne

Autor:

Zdeněk Farkaš

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 383–384

DOI:

https://doi.org/10.55015/FHOF3766

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International

TEXT (PDF, 1,8 MB)

Titul:

Marek Budaj – Luboš Polanský: Uhorské stredoveké dukáty ze zbírky Národního muzea

Autor:

Vladimír Turčan

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXV, Archeológia 31, 2021, 385–386

DOI:

https://doi.org/10.55015/FHOF3766

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International