Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode

TEXT (PDF, 72,0 MB)

Titul resumé:

Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod

Autor:

Igor Bazovský – Katarína Hladíková – Radoslav Čambal – Ján Rajtár – Jakub Halama – Alena Šefčáková

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 179–271

DOI:

https://doi.org/10.55015/HKYM2944

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International