Súbor nálezov z hradu Teplica

TEXT (PDF, 22,0 MB)

Titul resumé:

Funde von der Burg Teplica

Autor:

Radoslav Čambal – Marek Budaj – Juraj Hrica

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 393–436

DOI:

https://doi.org/10.55015/QFEI8713

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International