Plastika Tráckeho jazdca v zbierkach Archeologického múzea v Bratislave

TEXT (PDF, 3,5 MB)

Titul resumé:

A statuette of a Thracian horseman in the collections of the Bratislava Archaeological Museum

Autor:

Ivana Kvetánová

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 307–318

DOI:

https://doi.org/10.55015/LXTU9780

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International