Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova

TEXT (PDF, 2,8 MB)

Titul resumé:

Roman Period earthen bird from Žitný Ostrov

Autor:

Vladimír Varsik

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 283–295

DOI:

https://doi.org/10.55015/LCZO7277

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International