O jednom „náleze storočia“ – ohliadnutie sa za teóriami Jozefa Paulíka o náboženstve doby bronzovej

TEXT (PDF, 5,1 MB)

Titul resumé:

 About one “find of the century” – a hindsight at the theories by Jozef Paulík regarding Bronze Age religion

Autor:

 Pavol Jelínek

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 21–45

DOI:

https://doi.org/10.55015/CGIO3056

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International