Nástenná uhľová značka z doby železnej v jaskyni Číkova diera v Slovenskom krase

TEXT (PDF, 7,3 MB)

Titul resumé:

A wall charcoal sign from Iron Age in the Číkova diera cave, in the Slovak Karst area

Autor:

Alena Šefčáková – Igor Balciar

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 71–79

DOI:

https://doi.org/10.55015/PABY2737

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International