Mince a rímsko-provinciálna emailovaná spona z Pustých Sadov

TEXT (PDF, 4,1 MB)

Titul resumé:

Münzen und provinzialrömische Emailfibel aus Pusté Sady

Autor:

Boris Stoklas

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 273–282

DOI:

https://doi.org/10.55015/KCCP2270

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International