Medený sekeromlat typu Székely-Nádudvar z okolia Komárna

TEXT (PDF, 5,1 MB)

Titul resumé:

Die kupferne Hammeraxt vom Typ Székely-Nádudvar von der Umgebung von Komárno

Autor:

Zdeněk Farkaš – Barbara Gábriková

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 9–19

DOI:

https://doi.org/10.55015/ASFT8944

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International