Hľadanie rímskeho prístavu. O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži

TEXT (PDF, 7,1 MB)

Titul resumé:

Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža

Autor:

Miroslava Daňová – Klaudia Daňová – Michal Halinár – Michal Hoffman – Tibor Lieskovský – Andrej Koprivňanský – Valentín Sočuvka

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 319–328

DOI:

https://doi.org/10.55015/WNMK8399

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International