Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum

TEXT (PDF, 4,0 MB)

Titul resumé:

Včasnorímske bodliakovité spony (Distelfibeln) v barbariku

Autor:

Eduard Droberjar

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 81–92

DOI:

https://doi.org/10.55015/GUHQ9106

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International