Depot z mladšej až neskorej doby bronzovej zo Stakčína

TEXT (PDF, 8,0 MB)

Titul resumé:

The Urnfield Period hoard from Stakčín

Autor:

Erika Makarová – Peter Harčar

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 57–70

DOI:

https://doi.org/10.55015/TDJA4793

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International