Ancient Routes North of Pannonia in the Light of Roman Products and Amber Artefacts

TEXT (PDF, 2,0 MB)

Titul resumé:

Staroveké cesty severne od Panónie vo svetle rímskych výrobkov a jantárových artefaktov

Autor:

Klára Kuzmová †

Zdrojový dokument:

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 169–178

DOI:

https://doi.org/10.55015/FFRK7978

Licencia:

CC BY-NC-ND 4.0 International