Zborník Slovenského národného múzea LXXXIX
Archeológia 5
1995

OBSAH (PDF, 1,9 MB)


ŠTÚDIE


Neolitická osada v Senci (PDF, 12,0 MB)
Neolitische Siedlung in Senec
Zdeněk Farkaš
5–23

Kovolejárstvo na sídlisku z doby bronzovej vo Veselom (PDF, 4,9 MB)
Metallgusstätigkeit in der Siedlung aus der Bronzezeit in Veselé
Juraj Bartík
25–46

Petrografická analýza kamenných kadlubov (PDF, 712,3 kB) 
Ľudmila Illášová
47 

Halštatská mohyla II v Janíkoch, okres Dunajská Streda (PDF, 5,5 MB)
Hallstattzeitlicher tumulus II in Janíky, Bez. Dunajská Streda
Etela Studeníková
49–75

Nové nálezy ostrôh zo Smoleníc-Molpíra (PDF, 3,7 MB)
Neufunde von Sporen aus Smolenice-Molpír
Vladimír Turčan
77–82

Hádanky "učiteľky života" (PDF, 11,8 MB)
Rätsel als "Lehrmeister des Lebens"
Ján Dekan
83–89 

Archeologická zbierka zo Želiezoviec III. (PDF, 7,3 MB)
Archäologische Sammlung aus Želiezovce III.
Magda Pichlerová – Katarína Tomčíková

91–128 

Zaniknutá stredoveká veža na Hrade Červený Kameň (PDF, 5,5 MB)
Abgegangener mittelalterlicher Turm auf der Burg Červený Kameň
Zoltán Drenko

129–136


PERSONÁLIE


Ján Petrikovich – archeológ (PDF, 6,9 MB)
Jan Petrikovich – Archäologe
Belo Polla
137–144

Anton Točík a archeologické oddelenie Slovenského národného múzea (PDF, 3,6 MB) 
Ľudmila Kraskovská
145–148