Zborník Slovenského národného múzea CXVI
Archeológia 32
2022

https://doi.org/10.55015/zbsnm.arch.2022 

CONTENTS


STUDIES


Medený sekeromlat typu Székely-Nádudvar z okolia Komárna
Die kupferne Hammeraxt vom Typ Székely-Nádudvar von der Umgebung von Komárno
Zděnek Farkaš – Barbara Gábriková
9–19 

O jednom „náleze storočia“ – ohliadnutie sa za teóriami Jozefa Paulíka o náboženstve doby bronzovej
About one “find of the century” – a hindsight at the theories by Jozef Paulík regarding Bronze Age religion
Pavol Jelínek
21–45

Ihlica s otvorom v krčku z Vištuku
Eine Lochhalsnadel aus Vištuk
Juraj Bartík
47–56 

Depot z mladšej až neskorej doby bronzovej zo Stakčína
The Urnfield Period hoard from Stakčín
Erika Makarová – Peter Harčar
57–70

Nástenná uhľová značka z doby železnej v jaskyni Číkova diera v Slovenskom krase
A wall charcoal sign from Iron Age in the Číkova diera cave, in the Slovak Karst area
Alena Šefčáková – Igor Balciar

71–79

Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum
Včasnorímske bodliakovité spony (Distelfibeln) v barbariku
Eduard Droberjar
81–92

Pompeian bronze vessels of Chancellor K. W. N. L. Metternich from Kynžvart in Western Bohemia
Pompejské bronzové nádoby kancléře K. W. N. L. Metternicha z Kynžvartu v západních Čechách
Vasi pompeiani in bronzo del cancelliere K. W. N. L. Metternich di Kynžvart nella Boemia occidentale
Jan Jílek – Eliška Petřeková – Marína Zubajová – Stanislava Kučová – Veronika Burianová

93–144

In caliga militari – Ein Krughenkel mit Militärsandale und ein Aureus des Vespasianus für Titus aus der germanischen Großsiedlung von Kostolište im Marchland
In caliga militari – držadlo krčahu s vojenským sandálom a aureus Vespasiana pre Tita z rozsiahleho germánskeho sídliska v Kostolišti v Pomoraví
Kristián Elschek – Helga Sedlmayer

145–167

Ancient Routes North of Pannonia in the Light of Roman Products and Amber Artefacts
Staroveké cesty severne od Panónie vo svetle rímskych výrobkov a jantárových artefaktov
Klára Kuzmová †

169–178

Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode
Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod
Igor Bazovský – Katarína Hladíková – Radoslav Čambal – Ján Rajtár – Jakub Halama – Alena Šefčáková

179–271

Mince a rímsko-provinciálna emailovaná spona z Pustých Sadov
Münzen und provinzialrömische Emailfibel aus Pusté Sady
Boris Stoklas
273–282

Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova
Roman Period earthen bird from Žitný Ostrov
Vladimír Varsik
283–295

Provincial-Roman brooches from the hill Žalý in the District of Rakovník. A contribution to the first find of an annular brooch with openwork frame from Bohemia
Římsko-provinciální spony z kopce Žalý na Rakovnicku. Příspěvek k nálezu první kruhovité spony s prolamovaným okrajem z Čech
David Vích – Jan Jílek – Jiří Kmošek – Petr Daňhel
297–305

Plastika Tráckeho jazdca v zbierkach Archeologického múzea v Bratislave
A statuette of a Thracian horseman in the collections of the Bratislava Archaeological Museum
Ivana Kvetánová
307–318

Hľadanie rímskeho prístavu. O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži
Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža
Miroslava Daňová – Klaudia Daňová – Michal Halinár – Michal Hoffman – Tibor Lieskovský – Andrej Koprivňanský – Valentín Sočuvka
319–328

Interdisciplinární pohled na zlaté kování z doby stěhování národů z Kounic
Interdisciplinary view on forged gold fittings during the Migration Period in Kounice
Viktoria Čisťakova – Zdeněk Beneš – Zuzana Zlámalová Cílová – Radek Hanus – Ladislav Lapčák – Šárka Msallamová – Tomáš Trojek
329–354

Metallic idiophones of the Early History Period from the archaeological collection of the Slovakian National Museum in Bratislava
Ranohistorické kovové idiofóny z archeologickej zbierky Slovenského národného múzea v Bratislave
Beate Maria Pomberger – Jörg Mühlhans – Kayleigh Saunderson
355–378

Stredoveký pyrotechnický objekt z Mostnej ulice v Nitre
The medieval pyrotechnic feature from Mostná ulica street in Nitra
Gertrúda Březinová
379–391

Súbor nálezov z hradu Teplica
Funde von der Burg Teplica
Radoslav Čambal – Marek Budaj – Juraj Hrica
393–436


REVIEWS


Milan Hrabkovský: Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kultúrny kontext
Vladimír Turčan

437–438

Martin Furman: Nové Objavy v Žilinskom kraji I.
Samuel Španihel
438–440