Supplementum

The Supplementum series is special and irregular monographically, resp. monothematically focused edition of the Zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia. The edition publishes extensive collections of archaeological sources, monographs devoted to individual sites, as well as occasional monothematic collections of papers. The Supplementum series has been published since 2004 and follows on from the former edition Fontes of the Slovak National Museum.

 

Archive

Supplementum 12 (HTM, 60,0 kB) (2019) – Ľudia a hory – archeologická perspektíva Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Supplementum 11 (HTM, 32,4 kB) (2016) – Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej – Štúdie

Supplementum 10 (PDF, 12,7 MB) (2015) – Register tehliarskych značiek na Slovensku

Supplementum 9 (HTM, 48,2 kB) (2015) – Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka – Štúdie

Supplementum 8 (2014) – Stĺp Marca Aurelia a Stredné Podunajsko – Štúdie

Supplementum 7 (PDF, 5,8 MB) (2013) – Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých Dieloch (Západné Slovensko) – Výskumy v rokoch 1999–2009

Supplementum 6 (PDF, 10,7 MB) (2012) – Depoty z Bojnej

Supplementum 5 (PDF, 10,7 MB) (2011) – Bíňa v stredoveku – Výskumy v rokoch 1989–1996

Supplementum 4 (HTM, 23,0 kB) (2011) – Karolínska kultúra a Slovensko – Štúdie

Supplementum 3 (HTM, 25,2 kB) (2011) – Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Supplementum 2 (HTM, 35,5 kB) (2007) – Byzantská kultúra a Slovensko – Zborník štúdií

Supplementum 1 (PDF, 8,9 MB) (2004) – Bratislavský hradný vrch – Akropola neskorolaténskeho oppida