Zborník Slovenského národného múzea XCIV
Archeológia 10
2000

CONTENTS (PDF, 3,2 MB)


PERSONALIA


Pamiatke PhDr. Alojza Habovštiaka, DrSc. (PDF, 1,2 MB) 
Štefan Holčík
4–5


STUDIES


Pazúriková čepeľ z Dedinky, okr. Nové Zámky (PDF, 2,8 MB)
Eine Feuersteinklinge aus Dedinka, Bez. Nové Zámky
Peter Barta
7–10

Počiatky stredodunajskej mohylovej kultúry na Slovensku (PDF, 10,6 MB)
Die Anfänge der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Slowakei
Juraj Bartík

11–28

Nález hlinenej vtáčej loďky v Dvorníkoch – Posádke II. (PDF, 7,2 MB)
Der Fund einer tönernen Vogelbarke in Dvorníky-Posádka II.
Jozef Paulík
29–60

Endbronze- und hallstattzeitliche eiserne Beile in der Slowakei (PDF, 13,5 MB) 
Etela Studeníková
61–78

Hradisko Stráňa v Ludrovej a jeho osídlenie v dobe železnej (PDF, 7,3 MB)
Der Burgwall Stráňa in Ludrová und dessen Besiedlung in der Eisenzeit
Víťazoslav Struhár
79–90

Sídlisko z obdobia sťahovania národov v Bratislave – Rusovciach (PDF, 7,4 MB)
Die Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Bratislava-Rusovce
Igor Bazovský
91–102

Prvé archeologické výkopy v Bratislave-Devíne a jeho okolí. Výskumy I. L. Červinku v rokoch 1921 – 1922 (PDF, 1,1 MB)
Die ersten archäologischen Ausgrabungen in Bratislava-Devín und dessen Umgebung. Die Erforschungen von I. L. Červinka in den Jahren 1921-1922
Magda Pichlerová – Katarína Tomčíková
103–122

Príspevok k poznaniu včasnostredovekého osídlenia Sv. Jura pri Bratislave (PDF, 9,2 MB)
Ein Beitrag zur Erkennenung der frühmittelalterlichen Besiedlung von Sv. Jur bei Bratislava
Vladimír Turčan
123–136

Stredoveké pece na Uršulínskej ulici v Bratislave (PDF, 8,0 MB)
Mittelalterliche Öfen in der Uršulínksa Gasse in Bratislava
Branislav Lesák
137–148

Valové opevnenie v Bratislave na Poliankach a otázka zaniknutého kostola Sv. Margity (PDF, 13,8 MB)
Die Wallbefestigungsanlage in Bratislava – Polianka und die Frage der untergegangenen St. Margaretenkirche
Zdeněk Farkaš – Marián Samuel
149–166


PERSONALIA


Za PhDr. Belom Pollom, DrSc. (PDF, 1,4 MB) 
Beata Egyházy-Jurovská
167–168