Zborník Slovenského národného múzea LXXXVII
Archeológia 3
1993

CONTENTS (PDF, 1,5 MB)


STUDIES


Nôžka antropomorfnej nádoby z Cífera, Fuss eines anthropomorphen Gefässes aus Cífer (PDF, 4,4 MB) 
Zdeněk Farkaš
5–9 

Diagnóza "hallux vallgus" a zlomok želiezovskej antropomorfnej nádoby (PDF, 1,2 MB)
Die "hallux valgus" - diagnose und das Bruchtstück eines anthropomorphen Gefässes der Želiezovce-Kultur
Ján Lietava
11–12 

Hromadný nález bronzov z Budmeríc-Jablonca (PDF, 7,0 MB)
Ein Bronzehortfund aus Budmerice-Jablonec
Juraj Bartík

13–20 

Nález pozlátenej hlinenej nádoby v očkovskej mohyle (PDF, 6,9 MB)
Fund eines vergoldeten Tongefässes aus einem Hügelgrab in Očkov
Jozef Paulík
21–28 

Polozemnica na Mačianskych vŕškoch pri Seredi (PDF, 2,1 MB)
Junghallstattzeitliche Hütte von Mačianske vŕšky bei Sereď
Jozef Paulík

29–31 

K otázke osídlenia Devína v dobe rímskej (PDF, 5,8 MB)
Zur Frage der besiedlung von Devín in der Römerzeit
Ľudmila Kraskovská

33–39 

Neznámy stredoveký kostol v Bratislave-Dúbravke (PDF, 11,5 MB)
Eine unbekannte mittelalterliche Kirche in Bratislava-Dúbravka
Karel Prášek
41–52 

Archeologická zbierka zo Želiezoviec I. (PDF, 6,5 MB) 
Die archäologische Sammlung aus Želiezovce
Magda Pichlerová – Katarína Tomčíková

53–90 

Po rokoch nanovo o ikonografii mačanského kríža (PDF, 7,2 MB)
Über die Ikonographie des Kreuzes von Mača
Ján Dekan
91–98 

"Youth and woman at tomb" - the Reed Painter´s lekythos in Bratislava (PDF, 10,0 MB)
Mládenec a žena pri hrobke - lekytos od tzv. Maliara kresby trstinovým perom z Bratislavy
John Burns
99–109 


PERSONALIA


Spomienka na profesora Vojtecha Budinského-Kričku (PDF, 1,5 MB) 
Mária Novotná
111–112