Zborník Slovenského národného múzea LXXXVI
Archeológia 2
1992

CONTENTS (PDF, 234,0 kB)


STUDIES


Antropomorfné idoly bádenskej kultúry z Bíne (PDF, 11,2 MB)
Anthropomorphe Idole der Badener Kultur aus Bíňa
Karol Prášek
5–20

Belege über Metallgusstätichkeit aus der Mittleren Bronzezeit in Báhoň (PDF, 14,7 MB) 
Juraj Bartík
21–44

Osada čakanskej kultúry v Dedinke (PDF, 15,3 MB)
Siedlung der Čaka-Kultur in Dedinka, Bezirk Nové Zámky
Jozef Paulík

45–66 

Drobné predmety z polohy Bergl v Bratislave-Rusovciach (PDF, 10,1 MB)
Kleingegenstände aus der Lage Bergl in Bratislava-Rusovce
Ľudmila Kraskovská
67–82

Významné ojedinelé nálezy z doby rímskej v Bratislave (PDF, 6,2 MB)
Bedeutende römerzeitliche Einzelfunde aus Bratislava
Magda Pichlerová
83–112 


PERSONALIA


K šesťdesiatinám PhDr. Alojza Habovštiaka, CSc. (PDF, 4,6 MB) 
Alexander Ruttkay
113–118