Zborník Slovenského národného múzea XCI
Archeológia 7 / 1997