Zborník Slovenského národného múzea XCVII
Archeológia 13 / 2003