Zborník Slovenského národného múzea XCVI
Archeológia 12 / 2002