Zborník Slovenského národného múzea XCIV
Archeológia 10 / 2000