Zborník Slovenského národného múzea XCIII
Archeológia 9 / 1999