Zborník Slovenského národného múzea XCII
Archeológia 8 / 1998