Zborník Slovenského národného múzea XC
Archeológia 6 / 1996