Zborník Slovenského národného múzea LXXXVIII
Archeológia 4 / 1994