Zborník Slovenského národného múzea LXXXIX
Archeológia 5 / 1995