Zborník Slovenského národného múzea CVI
Archeológia 22 / 2012