Zborník Slovenského národného múzea CIII
Archeológia 19 / 2009